De Duinsche Hoeve | header folders en publicaties

We houden u graag op de hoogte van actualiteiten rondom onze hospice en palliatieve zorg in het algemeen. Om u zo goed mogelijk te informeren, hebben wij een aantal folders en brochures gemaakt. Ook verschijnen we af en toe in de media, publiceren we regelmatig artikelen of werken we hieraan mee. Tot slot houden we u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief en kunt u vanzelfsprekend ons jaarverslag inzien.  

Folders en publicaties

Achtergrondinformatie en verplichtingen

Jaarverslag

Het hospice heeft ten doel de exploitatie van een hospice met kwalitatief goede verzorging, verpleging en behandeling van patiënten met een terminale levensverwachting (< 3 maanden). Voor een uitgebreidere toelichting op de werkzaamheden en activiteiten van het Hospice kunt u het jaarverslag inzien.

Hospice de Duinsche Hoeve Jaarverslag 2020

Folders

Nieuwsbrief

Blogs

CRDL maakt contact mogelijk door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid
Geschreven door M. van Dun - Blokvoort

Publicaties en media

Interview met verzorgende Bianca van Schijndel - Pallium
B. van Schijndel. Pallium november 2021, nummer 5; 30


Zorg in de laatste levensjaren - Webinair
Project in samenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis.


Mascha van Dun, verzorgende ig. over werken bij Hospice de Duinsche Hoeve - Tijdschrift voor Verzorgenden
TVV, maart 2021, pagina 8


Margot Verkuylen over palliatieve thuiszorg bij dementie -Pallium
M.Verkuylen. Socares, maart 2021, nummer 1; 60.


Virtual reality in Hospice de Duinsche Hoeve - Pallium
E.de Beer. Pallium, jaargang 23, nummer 2, april 2021; 10-12.


Overlijden door uitdroging als je Alzheimer hebt - ZBVO Academy Webinar Waarom is het comfortabel te overlijden door uitdroging…als je Alzheimer hebt?


In gesprek met Hospice De Duinsche Hoeve - Dtv Nieuws
In deze aflevering zijn Caroline Horsting en Dorien Aarts van Hospice de Duinsche Hoeve te gast bij Jan-Willem van den Akker.


Palliatieve Zorg, patiëntenfederatie - E-book Palliatieve Zorg
Vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, vrijwilligers, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit e-book gaat over deze afspraken en is speciaal voor u en uw naasten.


Boschman M. - De laatste plek
Magazine van KBO-PCOB, april 2019.


Verkuylen M. - Uit de ouderengeneeskundepraktijk: Op zoek naar het passende stukje
Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, nr. 1, februari 2019.


Aarts D., Verkuylen M., Kapteijns P., Timmermans A. - Domeinen doorgrond, Hospice De Duinsche Hoeve en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Pallium, jaargang 21, nr. 1, februari 2019.


Slort Dr. W., Wapenaar J. - Met het einde in zicht, communiceren in de palliatieve zorg (uitgave 2019)
Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen, verpleegkundige Nadia Verhulst en vrijwilliger Aly Onderstal werkten mee aan een hoofdstuk in dit boek over beslissingen rond het levenseinde.


Mols A., Verkuylen M., Lavrijsen J. - Schriftelijke overdracht van wilsverklaringen en anticiperende medische beslissingen rond het levenseinde
Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, nr. 1, februari 2018.


Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) - Tijdig praten over het levenseinde (uitgave 2011)
Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen werkte mee aan dit e-book.


Graeff A. de, Jobse A.P., Teunissen S.C.C.M., Verkuylen M.M.J.D., Vissers K.C.P., Zylicz Z., Gilsing drs. M.G. - Algemene principes van palliatieve zorg
Nederlands tijdschrift voor oncologie, jaargang 14, maart 2017, pagina 62-65.


Graeff A. de, Jobse A.P., Teunissen S.C.C.M., Verkuylen M.M.J.D., Vissers K.C.P., Zylicz Z. - Algemene principes van palliatieve zorg
Pallialine.nl, richtlijnen palliatieve zorg, februari 2017.


Verkuylen, M. - Onmacht rond het levenseinde
Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jaargang 19, nr. 83, pagina 54-57.


Deelname aan onderzoek - R. van Nordennen
Hospice de Duinsche Hoeve biedt ruimte aan en stimuleert aio's ouderengeneeskunde onderzoek te verrichten in het kader van hun opleiding.