Hospice De Duinsche Hoeve | header word vriend/donateur

Mede door de gulle giften van particulieren en organisaties die ons hospice het beste gunnen, krijgen onze gasten het verblijf en de zorg die zij verdienen. We zijn daarom blij met elke steun: financieel of in natura, kleinere of grotere bedragen, eenmalig of periodiek. Door onze ANBI-status kunnen wij uw donatie voor de volle 100% gebruiken voor ons hospice en de ontwikkeling van hospicezorg.

Vanwege de wet op privacy is het niet altijd mogelijk om donateurs persoonlijk te bedanken daarom spreken wij hier onze grote dank uit voor uw donatie. 

Word vriend/donateur

Uw steun is nodig. Helpt u ons?

ANBI-geregistreerd

De Belastingdienst heeft ons hospice aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status betekent o.a. dat ons hospice:

 • geen winstoogmerk heeft;
 • zich bijna volledig (>90%) inzet voor het algemeen belang (de zorg);
 • voldoet aan de integriteitseisen;
 • financiële gegevens en beleids- en activiteitenplan openbaar maakt.

Belastingvoordelen

Als particulier of organisatie mag u uw donatie aan een ANBI onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt voor eenmalige en voor periodieke giften. Zo is periodiek schenken fiscaal aantrekkelijk, wanneer u ons tijdens een periode van minimaal 5 jaar minstens 1x per jaar een vast bedrag schenkt.

Door de ANBI-status hoeven wij over ontvangen donaties geen belasting te betalen en komen donaties volledig ten goede aan onze doelen.

Doel van de stichting

Hospicezorg in Nederland kent een ingewikkelde, versnipperde financieringsstructuur. Zo ontvangen wij overheidssubsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vergoedt de zorgverzekering de medische zorg.

Via Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve, opgericht op 20 februari 2009, werven we materialen en financiële middelen voor uitbreiding en verbetering van faciliteiten, noodzakelijke voorzieningen en ontwikkeling van hospicezorg.

Belangrijke informatie over onze Anbi-status

Naam van de organisatie: Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve
Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) dat wordt toegekend bij inschrijving in handelsregister: 820513064
Contactgegevens: Frederik Hendriklaan 7, 5263 AW Vught

De stichting heeft ten doel:

 • Het bevorderen, ondersteunen en stimuleren van activiteiten die de ontwikkeling van en het ten uitvoer brengen van hospicezorg t.b.v. patiënten in ‘s-Hertogenbosch en omgeving mogelijk maken en in het bijzonder het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch en omgeving.
 • Het verwerven van middelen t.b.v. voorzieningen van hospicezorg in ‘s-Hertogenbosch en omgeving en in het bijzonder van Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch.
 • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin, direct of indirect in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan:

De Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve is opgericht op 20 februari 2009 en heeft als doelstelling het organiseren van activiteiten ter verwerving van geldmiddelen en fondsen voor hospicezorg in ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Ook verleent de Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve materiële en immateriële steun aan hospicezorg in ‘s-Hertogenbosch en omgeving en in het bijzonder aan Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve en het bestuur van het hospice plegen regelmatig overleg over de wijze waarop en de mate waarin de Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve ondersteunt.

Besteding donaties

De directie van het hospice en het bestuur van de stichting bepalen samen naar welke projecten of activiteiten de donaties toe gaan. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; (reis)onkosten worden wel vergoed. De leden van de directie en het bestuur zijn:

Directie Hospice De Duinsche Hoeve

 • Algemeen directeur:
 • Medisch directeur:

Mevrouw Dorien Aarts
Mevrouw Drs. Margot Verkuylen

Bestuur Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve

 • Voorzitter:
 • Secretaris:
 • Penningmeester:
 • Bestuurslid:
 • Bestuurslid:

De heer R.J. van de Mortel
Mevrouw V.W.C.J. Esser-Rath
De heer J. Buursma
Mevrouw E.R.W.J.M. van de Ven-de Gruyter Vacant

Zo kunt u doneren

Indien u eenmalig een bedrag wilt doneren dan kunt u dat doen d.m.v. een overschrijving naar rekening  NL42 RABO 0107 1454 99 ten name van Stichting Vrienden Hospice de Duinsche Hoeve.

Wilt u ook vriend van ons hospice worden? Meld u dan aan voor een periodieke of eenmalige donatie via een betaalwijze naar keuze.

Heeft u voor een machtiging gekozen? Dan ontvangt u per e-mail een machtigingsformulier voor een eenmalige of doorlopende machtiging.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor correspondentie rondom uw donaties en verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Vragen over doneren?

Bel ons op 073 - 521 88 81 of mail ons.