Hospice De Duinsche Hoeve | header palliatieve zorg

Tijdens de laatste periode van uw leven gaat het erom, dat u uw leven zo goed mogelijk leeft en afrondt. Daarbij bepaalt ú wat voor u een goede kwaliteit van leven is. Wilt u vooral rust, de regie houden of zo lang mogelijk zelfstandig blijven? Samen met u bekijken we hoe we uw levenskwaliteit kunnen behouden of verbeteren. Ervaart u klachten of ongemakken op lichamelijk, psychisch, spiritueel en/of sociaal vlak, dan bekijken we wat mogelijk is om deze te verlichten of bij u weg te nemen.

Palliatieve zorg

Zorg gericht op een goede levenskwaliteit

‘Palliatie’ komt van het Latijnse woord ‘pallium’. Dit betekent ‘mantel’. Palliatieve zorg staat voor het voorkomen van problemen en het verlichten van klachten en ongemakken. In ons hospice verlenen we palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieke mensen.

Tijdelijke zorg (respijtzorg of logeren)

Zorg die mantelzorgers wat rust gunt

U kunt ook tijdelijk in ons hospice verblijven. We nemen de zorg dan een tijdje van uw naasten over, zodat zij wat rust krijgen. En zodat ze -in plaats van uw mantelzorger- gewoon weer even uw man of vrouw, zoon of dochter, vriend of vriendin kunnen zijn. Of u verblijft een poosje bij ons, omdat u specifieke medische zorg, zoals bijvoorbeeld pijnbehandeling, nodig heeft.
We noemen dit binnen het hospice ook wel respijtzorg.

Voor opname worden afspraken gemaakt over de duur van de opname. De gast gaat na de opname weer terug naar huis.
Om voor respijtzorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig (uw levensverwachting is 3 maanden of korter)

Kosten
Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

Positieve, persoonlijke zorg

Zorg die aansluit bij wat ú nodig heeft

U krijgt de zorg die bij uw levensstijl past. Die aansluit op uw wensen en behoeften, en normen en waarden. Daarom bespreken we met u en uw 1e contactpersoon welke wensen, behoeften, doelen en verwachtingen u op lichamelijk, psychisch, spiritueel en sociaal vlak heeft. Nadat we deze in kaart gebracht hebben, stellen we samen met u een persoonlijk zorg- en behandelplan op om:

 • uw kwaliteit van leven te behouden/verhogen
 • uw klachten te verminderen en/of verlichten
 • op mogelijke problemen vooruit te lopen
 • uw zelfstandig(er) functioneren te stimuleren
 • te zorgen voor een goede kwaliteit van sterven

 

 

Medische zorg

Eigen team van deskundige specialisten

De medische zorg is in handen van onze twee artsen: Lienke Hendriks, specialist ouderengeneeskunde (BIG-nummer 29917981701) en kaderarts palliatieve zorg, en Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg (BIG-nummer 3903572-7001). Ons medisch team omvat (meestal) ook een arts in opleiding, die onder supervisie van Margot Verkuylen werkt.

Daarnaast maakt een verpleegkundig specialist deel uit van het behandelteam. Zij verzorgt de triage van aanmeldingen en neemt soms in afstemming met de artsen een deel van de behandeling op zich.

In de uren dat onze eigen artsen niet aanwezig zijn, kunnen we, indien nodig, snel externe artsen oproepen. Zo bent u er zeker van, dat er 24 uur per dag medische zorg voor u beschikbaar is. Verder schakelen we, indien nodig, externe behandelaars in, zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut.

Verpleegkundige zorg

24 uur per dag zorgverleners bij u in de buurt

U bent in ons hospice omringd door toegewijde, gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden, ondersteund door vrijwilligers. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig; u kunt dus dag en nacht een beroep op hem/haar doen. Als u dat prettig vindt, betrekken we ook uw naasten bij eenvoudige zorgtaken. Samen vervullen wij uw wensen, voor zover onze mogelijkheden dat toelaten.

“Onze 38-jarige dochter heeft hier de laatste 7 weken van haar leven optimale zorg en begeleiding ontvangen. En dat niet alleen van de artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook van de zeer betrokken vrijwilligers. Ook voor ons als familie was er veel aandacht en begeleiding. De huisvesting en de directe omgeving verzachten voor de betrokkenen het verdriet rond het definitieve afscheid.”

Hospice De Duinsche Hoeve - stilteruimte

Geestelijke verzorging

Een goed gesprek

Wanneer u of uw naaste in Hospice De Duinsche Hoeve wordt opgenomen, kunnen er allerlei gevoelens en gedachten bij u opkomen. Wat overkomt me? Waar houd ik me aan vast? Hoe verhoud ik me tot wat er komen gaat? Zomaar wat vragen die zich bewust of onbewust opdringen. Afscheid te moeten nemen van het leven, van elkaar, kan ingrijpend zijn. Voor alle betrokkenen.

Wellicht zijn er dan momenten dat u behoefte heeft aan een goed gesprek. U kunt dan een beroep doen op de geestelijk verzorger van het hospice. Zij is er voor alle gasten, maar ook voor hun naasten.

De geestelijk verzorger kan met u in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek:

 • Luisteren naar wat u op dit moment aan het hart gaat
 • Zoeken met u naar waar u steun en troost vindt
 • Met u nadenken over de (levens)vragen die u op dit moment bezighouden
 • U nabij zijn
 • Zoeken naar woorden voor de dingen die moeilijk te zeggen zijn
 • Terugkijken op uw leven
 • U ondersteunen bij moeilijke beslissingen
 • Zoeken naar hoe u zich verhoudt tot de dag van morgen

De geestelijk verzorger van het hospice is Madeleine Kievits. Zij is in principe elke woensdagmiddag en vrijdagochtend aanwezig

Nazorg (zorg na overlijden): zorg gericht op uw nabestaanden

De laatste verzorging

U krijgt de laatste zorg van onze verpleegkundigen en verzorgenden, of van mensen van de uitvaartonderneming die u en/of uw naasten uitgekozen hebben.

Herdenkingsbijeenkomst

Uw nabestaande ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor een herdenkingsbijeenkomst. Hierbij gedenken we het leven en overlijden van de mensen die bij ons gestorven zijn.

Nazorggesprek met zorgverlener

4 weken na uw overlijden bellen we uw 1e contactpersoon om te vragen hoe het gaat, en of hij/zij behoefte heeft aan een nazorggesprek met een van de zorgverleners van ons hospice.

Aanmelding

Ons hospice telt 9 kamers. Na uw aanmelding beoordelen we of wij u de juiste zorg op het juiste moment kunnen bieden. Verwijzers kunnen via Zorgdomein aanmelden.

Ervaringen van gasten

Lees hoe onze gasten, en nabestaanden van onze gasten, het verblijf in ons hospice hebben ervaren. Wij delen hun reacties met toestemming.

Vragen over palliatieve zorg?

Voor algemene informatie over palliatieve zorg kunt u kijken op de website van Palliatieve Zorg Nederland.

Neem een kijkje bij Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer informatie? Bel 073 - 521 88 81 of mail ons.

Margot Verkuylen | medisch directeur bij Hospice De Duinsche Hoeve

Margot Verkuylen | Medisch directeur:

“Zorgen doen we samen. Samen met gasten, naasten, teamleden en regionale zorgpartners. Door samen te werken, ontvangen de gasten in ons hospice, en andere hulpbehoevende mensen in de regio, de best passende palliatieve zorg.”