Hospice De Duinsche Hoeve | header ons hospice

Als expert in palliatieve zorg beschikken we over een schat aan kennis. Kennis die we continu ontwikkelen en verspreiden om palliatieve zorg te bevorderen. Bijvoorbeeld via stages, samenwerking, onderwijs, voorlichting, onderzoek en consultaties. Zo willen we bereiken dat zorgvragers, waar zij ook verblijven, de best passende (terminaal) palliatieve zorg krijgen.

Kennisplatform

Kennisdeling voor betere palliatieve zorg

Hospice De Duinsche Hoeve | inspiratiekast

Onderwijs en voorlichting

Voor zorg- en onderwijsinstellingen en organisaties

De artsen, verpleegkundigen en geestelijk verzorger van ons hospice verzorgen o.a.:

 • scholing op maat voor zorgorganisaties die behoefte hebben aan meer specifieke kennis over palliatieve (terminale) zorg, hospicezorg en ouderenzorg.
 • (gast)lessen voor scholen en universiteiten voor o.a. verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers in opleiding.
 • lezingen, presentaties en bijeenkomsten voor o.a. ouderenbonden, serviceclubs, (ondernemers)verenigingen en zorgverleners, gericht op thema’s binnen de palliatieve zorg en ouderengeneeskunde.
 • casuïstiekbesprekingen en FTO’s met huisartsen en apothekers, gericht op het bespreken van een praktijksituatie, waarbij o.a. het ziektebeeld, de diagnose en medicatie aan bod komen.

Bel 073 - 521 88 81 voor meer informatie of stuur ons een e-mailbericht.

Stage lopen bij hospice

Voor artsen, specialisten en zorgverleners in opleiding

Wij vinden het enerzijds belangrijk dat artsen en toekomstige collega’s een goed beeld hebben van wat palliatieve zorg inhoudt en wat het hospice daarin betekent. Anderzijds staan we open voor ervaringen, meningen en inzichten van anderen. Daarom bieden we stageplaatsen aan aios ouderengeneeskunde (keuzestage), aios huisartsgeneeskunde (CCZ-stage) en verpleegkundigen aan. Ons hospice heeft een opleidingserkenning voor stages van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en studenten HBO Verpleegkunde. Ook kunnen artsen en specialisten een dag meelopen. We werken intensief samen met Hospice Acacia (Boxtel), de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (Nijmegen) en Hogeschool Avans.

De stagebegeleider voor arts-assistenten in opleiding is Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. De stagebegeleider voor verpleegkundigen in opleiding is een van onze  verpleegkundigen.

Interesse in een stage bij ons hospice?

Zo meldt u zich bij ons aan:

 • Stage aio's ouderengeneeskunde / huisartsgeneeskunde
  Meld u zich aan via opleidingsinstituut VOSON, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc. Andere artsen kunnen zich rechtstreeks per e-mail aanmelden bij Margot Verkuylen.
 • Stage leerling-verpleegkundige HBOV
  Meld u zich aan via het opleidingsinstituut van Hogeschool AVANS.
 • Meeloopdag arts
  Meld u zich per e-mail aan bij Margot Verkuylen.
 • Meeloopdag verpleegkundige
  Meld u zich per e-mail aan.

Consultaties voor zorgverleners

Probleemanalyse, bewustwording en advies

Bij het verlenen van palliatieve terminale zorg komt u regelmatig voor complexe problemen te staan. U kunt een crisissituatie beter voorkomen dan achteraf een brand te moeten blussen. Raadpleeg daarom (vroeg)tijdig een palliatief specialist voor een probleemanalyse of proactief behandelplan via het:

 • Transmuraal Palliatief Advies Team
  Het Transmuraal Palliatief Advies Team adviseert zorgprofessionals in de regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard over palliatieve zorg. Eén van de consulenten is Drs. Margot Verkuylen, onze specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Ze zijn elke werkdag tussen 08.00 - 17.00 uur te bereiken op 06 - 23 48 53 68.
 • Professioneel team Hospice De Duinsche Hoeve
  Ons professionele team bestaat uit deskundige palliatief artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en een geestelijk verzorger. Zij dragen graag bij aan het voorkomen van een crisissituatie. Heeft u behoefte aan een probleemanalyse? Overleg gerust met onze specialist ouderengeneeskunde of vraag een consult aan. De specialist is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op 073 - 521 88 81.

Samenwerking zorgpartners

Betere zorg door bundeling van krachten

Wij geloven in de kracht van samenwerking en werken nauw samen met vele zorgpartners, zoals:

 • Stichting Vivent. Vivent exploiteert de naast ons gelegen zorginstelling Mariaoord. Hier kopen we verschillende diensten in, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en administratie.
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch).
 • Netwerk Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard, waarbij regionale huisartsen, zorginstellingen, thuiszorg-, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zijn aangesloten.
 • Associatie Hospicezorg Nederland. We zijn lid van de AHzN en werken samen met andere leden/hospices aan het bevorderen van hoogwaardige zorg, kennisopbouw en kennisverspreiding.
 • Hospice Acacia in Boxtel. Onze samenwerking richt zich op het opleiden van arts-assistenten.
 • Huisartsen in de regioApotheek Maasdonk (Geffen)

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met het Radboudumc Nijmegen

Als lid van Associatie Hospicezorg Nederland werken wij actief aan het bevorderen van de hospicezorg met de nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. Zo stimuleren we artsen ouderengeneeskunde in opleiding wetenschappelijk onderzoek bij ons te verrichten. We werken daarin o.a. samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen. Ook werken we mee aan landelijke onderzoeken naar palliatieve zorg.

Hospice De Duinsche Hoeve - speciale plek
Berend Seelemeijer | Vrijwilliger en huismeester | Hospice De Duinsche Hoeve

Berend Seelemeijer | Vrijwilliger en huismeester:

"Wie samenwerking zoekt, moet bij zichzelf beginnen. In ons hospice werken de vrijwilligers en professionele krachten hecht samen. Ieder met zijn eigen talenten, ieder vanuit zijn eigen kracht."