De Duinsche Hoeve | header folders en publicaties

We houden u graag op de hoogte van actualiteiten rondom onze hospice en palliatieve zorg in het algemeen. Om u zo goed mogelijk te informeren, hebben wij een aantal folders en brochures gemaakt. Ook verschijnen we af en toe in de media, publiceren we regelmatig artikelen of werken we hieraan mee. Tot slot houden we u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief en kunt u vanzelfsprekend ons jaarverslag inzien.  

Folders en publicaties

Achtergrondinformatie en verplichtingen

Publicaties en media

Nieuwsbrief - juli 2022

Jaarverslag 2021 - Inzicht in het reilen en zeilen van Hospice De Duinsche Hoeve

Formulier publicatieplicht - Fondswervende instellingen

Balans en W&V - rekening Stichting Vrienden van Hospice 2021

Pallium - Hester Zitvast
Medicatie tegen reutelen. Wel of niet geven?
Jaargang 24, nummer 2, april 2022.

Bewust afzien van eten en drinken - geschreven door Hendriks LC & Verkuylen MMJD
Socares 2022; 1: 31-39

Blog - Petje op, petje af

NieuwsbriefMaart 2022

Podcast van het Hospice - Over de waarde van eten en drinken

PalliumGeschreven door specialist ouderengeneeskunde M. Verkuylen
Communicatie rondom sterven
Jaargang 24, nummer 1, februari 2022

Blog CRDL - Geschreven door verzorgende M. van Dun

Pallium - Interview met verzorgende Bianca van Schijndel
Jaargang 23, nummer 5, november 2021

Webinar - Zorg in de laatste levensjaren
Webinar van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Tijdschrift voor Verzorgenden - Mascha van Dun over werken bij Hospice de Duinsche Hoeve
TVV, maart 2021, pagina 8

Socares - Over palliatieve thuiszorg bij dementie
Margot Verkuylen. Maart 2021, nummer 1; 60.

Zorgtechnologie - Virtual Reality in Hospice de Duinsche Hoeve
E.de Beer. Pallium, jaargang 23, nummer 2, april 2021; 10-12

ZBVO Webinar - Overlijden door uitdroging als je Alzheimer hebt
Een panel van experts in de palliatieve zorg, ouderengeneeskunde en gezondheidsrecht delen hun visie op deze wijze van overlijden die de wet en regelgeving voorschrijft.

DTV nieuws - In gesprek met Hospice De Duinsche Hoeve
In deze aflevering zijn Caroline Horsting en Dorien Aarts van Hospice de Duinsche Hoeve te gast bij Jan-Willem van den Akker.

E-book Palliatieve Zorg - Palliatieve Zorg, patiëntenfederatie
Vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, vrijwilligers, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit e-book gaat over deze afspraken en is speciaal voor u en uw naasten.

De laatste plek  - Boschman M.
Magazine van KBO-PCOB, april 2019.

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, Op zoek naar het passende stukje - Margot Verkuylen.
Februari 2019.

Pallium - Aarts D., Verkuylen M., Kapteijns P., Timmermans A.
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Jaargang 21, nr. 1, februari 2019.

Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, beslissingen rond het levenseinde - Mols A., Verkuylen M., Lavrijsen J.
Schriftelijke overdracht van wilsverklaringen en anticiperende medische beslissingen rond het levenseinde, 2018.

E-Book - Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Tijdig praten over het levenseinde. Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen werkte mee aan dit e-book, 2011.

Nederlands tijdschrift voor oncologie - Graeff A. de, Jobse A.P., Teunissen S.C.C.M., Verkuylen M.M.J.D., Vissers K.C.P., Zylicz Z., Gilsing drs. M.G.
Algemene principes van palliatieve zorg. Jaargang 14, maart 2017, pagina 62-65.

Pallialine.nl - Graeff A. de, Jobse A.P., Teunissen S.C.C.M., Verkuylen M.M.J.D., Vissers K.C.P., Zylicz Z.
Algemene richtlijnen palliatieve zorg. Februari 2017.

Tijdschrift Geestelijke Verzorging - Margot Verkuylen
Onmacht rond het levenseinde. Jaargang 19, nr. 83, pagina 54-57.

Onderzoek - R. van Nordennen
Hospice de Duinsche Hoeve biedt ruimte aan en stimuleert aio's ouderengeneeskunde onderzoek te verrichten in het kader van hun opleiding.