Publicaties

Mols a, Verkuylen M, Lavrijsen J. Schriftelijke overdracht van wilsverklaringen en anticiperende medische beslissingen rond het levenseinde. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde. No1, februari 2018.
Schriftelijke overdracht van wilsverklaringen en anticiperende medische beslissingen rond het levenseinde


Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen
werkte mee aan een e-book over Tijdig spreken over het levenseinde. Er is een versie voor het publiek en een versie voor artsen. Zie:
Tijdig praten over het levenseinde.


Graeff A de, Jobse AP, Teunissen SCCM, Verkuylen MMJD, Vissers KCP, Zylicz Z, drs. M.G. Gilsing
Nederlands tijdschrift voor oncologie. Jaargang 14, maart 2017; 62-65
Algemene principes van palliatieve zorg.Graeff A de, Jobse AP, Teunissen SCCM, Verkuylen MMJD, Vissers KCP, Zylicz Z. Zylicz Z.
Algemene principes van palliatieve zorg.


Verkuylen M. Onmacht rond het levenseinde.
Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jaargang 19, nr 83, 54-57
Onmacht rond levenseinde